Naše centrum je místo pro podporu rodiny, místo, kde se setkávají maminky s dětmi, kde se děti učí různým pohybovým dovednostem, rozvíjí svou motoriku, hudebnost a řeč, a kde maminky získávají nové sociální kontakty.

Naše centrum sdružuje celou rodinu, organizuje smysluplné volnočasové aktivity pro všechny členy rodiny, včetně mládeže a seniorů.


Petra Štefánková

Zakladatel spolku, předseda spolku.

V Kulíčku vede kurzy: cvičení rodičů s kojenci a batolaty,

kroužky: Sporťáček, Dětská Zumba.

lekce pro dospělé: Zumba, Bosu

Vedoucí Miniškoličky Kulíček


Filip Vícha, bojové umění

Lucie Gitterová, flétna

Mgr. Petra Davídková , angličtina 

Ing. et Bc. Miluše Sutnarová , speciální pedagog