Rodinné centrum Kulíček, z.s.

Staročeská náves 3, Vejprnice, 33027
koordinátorka centra Petra Štefánková
tel.: +420737484557 , e-mail: stefankova.petra@seznam.cz

č.ú. RC Kulíček:  115-7521540207/0100